ЕТ ЕЛЕКТРИК
разработка на програмни продукти
Хонорари (Honorari.EXE)

Този продукт е предназначен да обработва информацията във връзка с гражданските договори, които фирмите сключват. Изготвят се: Договор, Хонорар-сметка, Декларация, Служебна бележка и справки за счетоводството, дискета за НАП и справки за данъчните служби.

Автоматично се попълва Екселската таблица TaxInc.xls и се записва на дискета. Има вграден текстов редактор, на който се изпращат всички документи и справки, от където могат да се коригират, допълват и печатат.

Предвидени са кодове за НАП: 9 - за член кооператори без трудов договор, 10-за договори за управление и контрол, 11-за осигурени само за трудова злополука, 14-за граждански договори и 71 за секционни избирателни комисии.

Програмата работи както на 32 така и на 64 битови машини.

 

ЕТ ЕЛЕКТРИК © 2006, www.electric-cc.com
Web Design: Живко Желязков