ЕТ ЕЛЕКТРИК
разработка на програмни продукти
Селища (Villages.exe)

Този безплатен продукт показва най-често търсената информация за селищата в България. Това са пощенски кодове, кодове за телефонно избиране и др. Както се вижда от следващата картина с него се работи изключително лесно, не се изискват специални познания. Продуктът беше създаден в помощ на фирмите, използващи програма РЕНТА във връзка с обработката на земеделските земи и най-вече при изготвяне на справки за парцелирането на земите, където се използва Единен Код за Населено Място (ЕКНМ).

Събирането и въвеждането на информацията беше изключително трудно. Използвани бяха интернет сайтове, календари и др. Възможно е да има печатни грешки, а също и операторски грешки. Последната актуализация е правена през 2003 година. От тогава е възможно да има промени както в наименованията на някои селища, така и в кодовете за телефонно избиране. Ще бъдем благодарни на потребителите, ако съдействат за актуализацията на данните. След всяка корекция, базата ще бъде публикувана на сайта www.elektrik.cc в секция Новини/Updates. Данни може да изпращате на адрес: electric_cc@mail.bg или electric_cc@abv.bg. Предварително благодарим за съдействието.

Програмата работи както на 32 така и на 64 битови машини.

 

ЕТ ЕЛЕКТРИК © 2006, www.electric-cc.com
Web Design: Живко Желязков