ЕТ ЕЛЕКТРИК
разработка на програмни продукти
Проектиране на стабилизатори с LM117/LM337

Този продукт позволява изчисляването на стабилизатори с интегрална схема LM 117 или LM 337. Трябва да се посочи изходното напрежение и стойността на резистора R1, който може да варира от 100 ома до 1k, в зависимост от изходното напрежение. За постигане на приемливи резултати могат да се правят бързи експерименти. Това са например въпроси от вида: как ще се променя диапазонът на изходното напрежение при зададена стойност на точността на резисторите, които се използват, както и непосредствено изчисляване на паралелния резистор за достигане на желаното изходно напрежение.

 

ЕТ ЕЛЕКТРИК © 2006, www.electric-cc.com
Web Design: Живко Желязков