ЕТ ЕЛЕКТРИК
разработка на програмни продукти
Банкови платежни документи (PayDocs.EXE)

Това е продукт, който позволява създаване на документи образци на всички банкови документи, с които фирмите извършват разплащания по банков път. Това са:

  • Платежно Нареждане за Бюджета (ПНБ) – документ, с който фирмите превеждат в бюджета сумите за осигуровки, данъци и др.
  • Платежно Нареждане4 за Бюджета (ПНБ) – документ, с който фирмите превеждат в бюджета до четири суми, когато са по една и съща сметка.
  • Бюджетно Платежно Нареждане (БПН) – документ, с който бюджетни учреждения и организации извършват разплащания. Това са по системата СЕБРА.
  • Нареждане за Кредитен Превод (НКП) – документ, с който фирмите извършват разплащания помежду си.
  • Нареждане за Директен Дебит (ИСК) – документ, с който фирми и организации изискват от съответните фондове суми за болнични, детски и др.
  • Съгласие за Директен Дебит (СДД) – документ, с който фирмите дават възможност на контрагентите си да превеждат суми от сметката си при определени условия.
  • Вносна бележка (ВнБ) – документ, с който фирмите внасят суми в брой в съответната банка.
  • Нареждане Разписка (РАЗ) – документ, с който фирмите теглят пари в брой от обслужващата ги банка.
  • Приходен Касов Ордер (ПКО) – документ, който удостоверява внасянето на суми в брой в касата от физически лица или фирми.
  • Разходен Касов Ордер (РКО) – документ, с който се удостоверява плащането на суми в брой от касата.

Документите се изобразяват на екрана с оригиналните си цветове и форма, което ги прави удобни за оператора, който е свикнал да работи по обичайния начин и не му създава психическа несигурност. По същата причина попълването им по никакъв начин не може да го затрудни. Освен това има вграден календар, който облекчава въвеждането на дати.

Отпечатването става на обикновена хартия и ако принтерът има възможност, те се отпечатват с оригиналните си цветове.

Различните видове документи могат да се запомнят и служат като готови образци. Това облекчава работата на оператора, който е освободен от задължението всеки път да търси БИНове и параграфи. На него му остава само да въведе сумата и датата и да стартира печата. Има възможност отпечатаните документи да се запомнят в база за справки, а след това да се правят справки по няколко признака: Получател, Наредител и период.

Документът Заповед за командировка може да се запомня, автоматично се номерира и може да се правят списъци от дата до дата. Това позволява воденето на регистър за командировките в папка, където тези списъци се съхраняват.

Този продукт има три месеца гратисен срок, след което е необходимо регистрирането му.

Програмата работи както на 32 така и на 64 битови машини.

 

ЕТ ЕЛЕКТРИК © 2006, www.electric-cc.com
Web Design: Живко Желязков