ЕТ ЕЛЕКТРИК
разработка на програмни продукти
Рента (Renta.EXE)

Този продут е предназначен да обработва информацията, свързана с обработката на земята: внесени земи, масиви, парцели, лично ползване, получени натури, внесени и получени суми, рента, дивиденти и др. Поддържа лична картотека с адреси, телефони, документи за земята и дяловия капитал. Земите могат да се отчитат по землища. Изчислява рента, дивидент, лимит за земи и натури според внесената земя, дяловия капитал или смесено. Печата подробни фишове за личния резултат, общи справки за фирмата, справка за дължимия данък.

Могат да се подготвят автоматично Анкетна карта за ЗП, Декларация по член 69 и 70, Справка за доход (Taxinc.xls).

Програмата работи както на 32 така и на 64 битови машини.

 

ЕТ ЕЛЕКТРИК © 2006, www.electric-cc.com
Web Design: Живко Желязков