ЕТ ЕЛЕКТРИК
разработка на програмни продукти
Sales (portable)

Това е продукт, предназначен за обслужване на малки магазини с едно работно място. Първо трябва да се избере видът на касовия апарат, с който ще се работи. След това трябва да се създаде база "Артикули", в която се описват стоките с атрибути: Номер, Стокова група (СГ), Департамент (ДЕП), Наименование, Бар код, Мярка, Количество, Цена и атрибути за касовия апарат ДГ (данъчна група), РЗ (Разрешение/Забрана за продажба при отрицателни количества), ЕТ (Единична транзакция). Засега се обслужват само касовите апарати на Оргтехника ООД.

При въвеждане на баркод може да се избере полето БарКод и да се ползва ръчния скенер. По този начин се избягва грешно въвеждане.

При стартиране на програмата се появява работният екран с готовност за извършване на продажби. Екранът е нагоден по начин да може да се работи с един пръст. Използват се бързи клавиши, като е активно полето "Артикули". Достатъчно е да се напише номерът на артикула и да се натисне [Еnter]. По-лесният начин е, ако има скенер, трябва да се постави баркодът на артикула под скенера за да се прочете кодът, наименованието и цената му.

При натискане на F4 се отпечатва бон с общата сума, но ако се натисне F5 се отпечатва подробен бон.

Има възможност и за отпечатване на фактура, ако има регистриран принтер за печатане.

Този продукт има три месеца гратисен срок, след което е необходимо регистрирането му.

Програмата работи както на 32 така и на 64 битови машини.

 

ЕТ ЕЛЕКТРИК © 2006, www.electric-cc.com
Web Design: Живко Желязков