ЕТ ЕЛЕКТРИК
разработка на програмни продукти
ФактуриМ 5.3 (InvoiceM)

Този продукт е предназначен да облекчава писането на фактури при извършване на продажби. Това е разширен вариант на програма Invoice. В таблица Артикули са добавени полетата Партида, Баркод и Срок на годност. Добавени са процедури за подготовка и запис на данни за ДДС
Предвидена е таблица за номенклатурите, с които фирмата работи, като има възможност да се води отчетност по групи стоки. Например: Мъжки обувки, Дамски обувки..., стъклария, порцелан и т.н., ако фирмата предпочита да води стоките по този начин.
Отделно има таблица за контрагентите, с които фирмата има по-често взаимоотношения. Ако има сметки в различни банки, тези данни могат да се запишат на първите места в таблицата на контрагентите и да се извикват от там. Това ще ускори попълването на фактурите.
Предвидена е таблица за курсовете на валутите. При смяната им в документа, те автоматично се преизчисляват.
С помощта на бутона "Касов бон" може да се отпечата касов бон директно на касов апарат от серията касови апарати на ОРГТЕХНИКА ООД.
При щракването върху знаменцето отляво на бутона "Касов бон" алтернативно се появява Английското или Българското знаме, което показва на какъв език ще се отпечата документът, Български или Английски.
Предвидени са справки за продажби: описи на документите общо, за контрагенти или за артикул. Продажби по артикули общо, за група или за артикул.
Има удобна процедура за маркиране на плащанията или анулиране на документ, както и справки за това. При разсрочено плащане, преводите могат да се следят и по дати.
Има възможност за добавяне снимка на подписа, или съставителя да се подпише в Paint и подписът да се запише във файл. Има изглед на документа с бутон за запис във файл (формат JPEG), който може да се изпраща на електронната поща вместо факс.
Има възможност за добавяне на Лого, което се печата само на оригинала.
Могат да се извеждат документи за избран период в CSV формат за връзка със счетоводна програма.
Портативният вариант работи на Windows XP и следващи версии.

Програмата работи както на 32 така и на 64 битови машини.

 

ЕТ ЕЛЕКТРИК © 2006, www.electric-cc.com
Web Design: Живко Желязков