ЕТ ЕЛЕКТРИК
разработка на програмни продукти
Наеми

Този продукт е предназначен да води на отчет сключените договори за наеми. В момента се използва от няколко общини.

Поддържат се списъци на Фирми, Граждани, Оператори (с отделна парола за всеки оператор), Обекти, Видове наеми, Видове такси и Сключени договори. Максималният срок на договора е ограничен до 10 години. След изтичането му, ако трябва да се продължи - се сключва нов договор. Поддържат се вид на плащане в брой или по сметка, а също така месечна или годишна вноска. При просрочване може да се посочва начин на изчисляване на лихвата: пропорционален, според срока на просрочване или еднократно изчисляване, например при еднократно използване на терени за публични изяви.

Могат да се печатат фактури, квитанции или приходен касов ордер. Съществува процедура за подготовка на списък на фактурите, които да се отпечатат и да се стартира отпечатване на всички фактури от списъка.

Може да се използва и печат на касов апарат от продукцията на ОРГТЕХНИКА ООД. Поддържат се настройки на касовия апарат от компютъра като записване или анулиране на артикули и услуги, програмиране на клише и различни отчети на касовия апарат. Предварително трябва да се избере видът на касовия апарат, номер на работно място и COM порта, където е включен. От компютъра, със специална процедура, може да се печата касов бон на произволни суми със свободен текст или текст, избран от списъците за наеми или такси.

Могат да се извеждат различни видове списъци и отчети от дата до дата.

 

ЕТ ЕЛЕКТРИК © 2006, www.electric-cc.com
Web Design: Живко Желязков