ЕТ ЕЛЕКТРИК
разработка на програмни продукти
PortableCreator

This product is designed to create a manifest files, which allow the projects to run without registration of OCX, DLL, TLB, COM or EXE components. Manifest technology is part of Microsoft's strategy for creation of portable programs that do not need installation and administrator privileges to register the components.
How to work?
A. AUTO MODE
1. Start PortableCreator and with the search button select the CAB file of your project.
2. Press [Start] button to start the portable creation process.
3. Close PortableCreator and make an archive of your project's folder.
After your portable program is ready in the folder of PortableCreator the .PRJ file is created with the name of your project. It contains all parameters needed to recreate the project. If you update your program and create a new CAB file, you do not need to look for it. You can simply select your project from the combo box and press the [Start] .
B. MANUAL MODE
1. Create a new folder, select it and copy the executable and all required files (databases, parametric and other additional files, if any) in it. You can drag and drop files here.
2. Copy all components that are used by the program (OCX, DLL, TLB, COM or EXE) in the same folder.
3. Start PortableCreator and with search button select the name of executable file for your project.
4. Press 'Start' button to execute the portable creation process.
5. Close PortableCreator and make an archive of your project's folder.
To run the application on another machine only extract the files in any folder and run it. For convenient use you can create shortcut to the application on the desktop.
The packages prepared that way will work on Windows XP SP2 and later versions to 32 and 64 bit machine even if the required components are missing in system folder. The older versions of Windows do not support Manifest method.


For demonstration watch Demo.rar

---

PortableCreator е продукт, с който могат да се правят програми, които не се нуждаят от правата на системния администратор за инсталирането им. Такива програми не записват нищо в системния регистър и поради това са напълно безопасни от неправилно манипулиране.

PortableCreator позволява два начина на работа. Първият е Auto Mode. Той се използва в случаите, когато е създаден инсталационен пакет. Например Visual Basic 6 създава 3 файла setup.exe, SETUP.LST и файл с името на Вашата програма и разширение CAB. С помощта на бутона [Find] потърсете папката, в която се намира Вашият CAB файл и го изберете. В полето Project File ще се запише пътят и името на CAB файла, в полето Project Folder ще се запише пътят до папката на PortableCreator, а в полето Component's Folder ще се запише наименованието Support за информация на оператора. След това натиснете бутона [Start]. PortableCreator ще направи следното: ще разкомпресира Вашият CAB файл, ще премахне излишните файлове, обслужващи инсталационния процес на Visual Basic 6, ако има компоненти Dll, OCX и други изискващи регистрация, те ще се запишат в полето Support. В същото време ще се създаде файл с разширение .manifest, съдържащ скриптове, които лъжат операционната система, че компонентите от папка Support са регистрирани. Ако няма такива компоненти папка Support не се създава. След приключване на процеса се създава файл с името на Вашия проект и разширение PRJ, в който се съдържат данни за Вашия проект. След време, когато направите изменения в проекта, ще бъде достатъчно да изберете от ComboBox-а името на Вашия проект и да натиснете [Start]. Ако е маркиран CheckBox-ът Embed Manifest, файлът .manifest ще се вгради в EXE файла на Вашия проект и няма да се вижда.

Вторият начин Manual Mode се използва, когато няма CAB файл. Тогава операторът трябва да създаде папка с името на EXE файла. В нея трябва да се копира EXE файла и всички компоненти Dll, OCX, файлове с данни и параметри, необходими за работата на Вашия проект. Може да използвате Drag and Drop метода за копиране на файловете. След това стартирайте PortableCreator, с помощта на бутона [Find] изберете EXE файла на Вашия проект и натиснете [Start].

Остава само да направите архив на папката на Вашия проект за разпространяване.

За демонстриране на процесите вижте филмчето Demo.rar

Този продукт има 30 дни гратисен период, след което е необходимо регистрирането му. При нова версия е достатъчно да копирате EXE файла в работната папка.

    За да получите регистрационен номер е необходимо следното: От меню Help > Registration да генерирате Код за изчисляване на регистрационен ключ. Да изпратите този код и e-mail адрес, на който да получите регистрационен номер. Може и по телефона.


 

ЕТ ЕЛЕКТРИК © 2006, www.electric-cc.com
Web Design: Живко Желязков