ЕТ ЕЛЕКТРИК
разработка на програмни продукти
FindInFiles

Този продукт е предназначен за търсене на дума или израз във файлове на Microsoft Word или Excel.
Типът на файловете може да се посочва както е възприето в начините за търсене в конзолата. Например *.DOC. Ако се търсят множество типове, те се разделят със символа ';' . Не се допускат интервали между знаците. Търсене от вида *.* е много бавно и може да доведе до блокиране на компютъра, особено ако RAM паметта е недостатъчна.
Търсенето става за цяла дума, т.е. преди думата и след нея трябва да има разделител интервал, точка, запетая, скоби, иначе файлът не се включва в списъка.
След натискане на бутона [Търси] се отваря всеки намерен файл от посочените типове и се търси дума или израз, на съвпадение. При първото откриване на съвпадение файлът се затваря и се добавя в списъка. Ако е направена отметка 'Търсене в подпапки' се претърсват и всички файлове в поддиректориите.
След приключване на търсенето се визуализира бутон за отваряне на файл. Ако се отвори файл, се стартира процедура за търсене и намерената дума или израз се осветява за удобство на оператора

 

ЕТ ЕЛЕКТРИК © 2006, www.electric-cc.com
Web Design: Живко Желязков