ЕТ ЕЛЕКТРИК
разработка на програмни продукти
Login
Тази програма облекчава работата с интернет, папки и файлове.
След стартиране се появява форма с 10 бутона, вертикален скрол бар и бутони за управление. Програмата позполява създаването на списъци за действията, които операторът желае да осъществява, като към всеки бутон се присвоява команда, с която се стартира съответното действие. Например отваряне на електронна поща.
С бутоните PgDn и PgUp се прелистват списъците. Същото може да стане и с вертикалния скрол бар.

В полетата отдолу се показват UserName и Password за бърз достъп до съответната поща или страница, но само след натискане на бутона [Покажи]. Това е с цел да може стойностите да се запомнят при копиране, след което операторът да може да ги скрие от любопитни очи.

Всеки бутон може да стартира избор на електронна поща, интернет страница, папка от дисковете или файл за стартиране.

От меню 'Настройки' може да се избере таблица, в която се записва наименованието на бутона, оцветяването му и начина на подреждане. В полетата се записват пътят за достъп, наименование на командата, с която се запълват параметрите: интернет адрес и командата за запис на паролата. За това е нужен известен опит за работа в интернет.

От менюто могат да се избира таблица за настройка на параметри при първоначално отваряне на експлорера: положение и размери.

Операторът може да избере парола за защита от непозволен достъп. Всички данни са криптирани, така че операторът не може да разбере наименованията и паролите за достъп с външни средства.

 

ЕТ ЕЛЕКТРИК © 2006, www.electric-cc.com
Web Design: Живко Желязков