ЕТ ЕЛЕКТРИК
разработка на програмни продукти
Указания за актуализиране на социалните
и здравни осигуровки за 2006 г.

През 2006 г. има проценти с точност 3 знака след десетичната точка. Този проблем се преодолява с използването на локални закръгления на редовете, където това се изисква. Това са:

 1. Всички редове съдържащи проценти за ДОО от фирмата и работника. Не се отнася за процентите за Социални разходи и Обезщетенията по чл.222, ал.1.
  Пример: =65*5u%'@3
  Тук апострофът служи да отдели формулата от коментара.

 2. На редовете, където се въвеждат данни с 3 знака да се въведе '@3

 3. На редове 6 и 7 от параметрите за дискета за НОИ да се добави '#0.001

 4. Да се въведе новата таблица за ДОД.

 5. Да се запише новият максимален осигурителен праг - 1400 лв.

 6. Да се запише новата минимална заплата - 160 лв.

 7. В таблицата на процентите да се актуализират процентите от PSD2006.
  Използва се процедурата "Актуализация на процентите".

 8. Да се копира в папката на заплатите файлът на новите прагове - PRAG2006.mdb

@3 - означава числата да се изобразяват с три знака след десетичната точка
#0.001 - е модел за закръгляване при изчисленията
ЕТ ЕЛЕКТРИК © 2006, www.electric-cc.com
Web Design: Живко Желязков