ЕТ ЕЛЕКТРИК
разработка на програмни продукти

Фирма ЕЛЕКТРИК - НИКОЛА ЖЕЧКОВ е създадена през 1992 г. със седалище гр. Силистра и основен предмет на дейност ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ.

По стечение на обстоятелствата, фирмата се специализира в създаването на софтуер в областта на отчитането на труда и взаимоотношенията Работодател-Работник. Това са няколко продукта: Заплати, Платежни документи, Рента, Хонорари, Склад, Лихва (изчислява лихви за период, като следи за промяната на лихвените проценти по дати), няколко продукта, обслужващи касовите апарати на ОРГТЕХНИКА ЕООД на Български, Румънски, Чешки и Сръбски език.

Изработва се и поръчков софтуер, обслужващ специфични дейности на фирмата заявител.

ЕТ ЕЛЕКТРИК © 2006, www.electric-cc.com
Web Design: Живко Желязков